dealer3.jpgdealer2.jpgdealer1.jpg

Bierzmowanie i I Komunia święta

 

SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW PRYJMUJĄCYCH
SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

 1. WTOREK 02.06.2020 - godz. 18:00 (w Kościele)
 2. WTOREK 09.06.2020 - godz. 18:00 (w Kościele)
 3. PIĄTEK 12.06.2020 - godz. 18:00 Msza Św. + Spotkanie (w Kościele)
 4. PONIEDZIAŁEK 15.06.2020 - g. 17 (po spowiedzi Msza Św. o g. 18.00)
 5. Bierzmowanie 18.06.2020 - godz. 18.00

 

SPOTKANIA DLA DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ
DO PRZYJĘCIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

 1. 16.06.2020 WTOREK - kl. III a godz. 16:30, kl. III b godz. 17:15
 2. 19.06.2020 PIĄTEK - kl. III a godz. 17:15 , kl. III b godz. 18:00
 3. 22.06.2020 PONIEDZIAŁEK - kl. III a godz. 17:15 , kl. III b godz. 18:00
 4. 23.06.2020 WTOREK - kl. III a godz. 17:15 , kl. III b godz. 18:00
 5. SPOWIEDŹ - 26.06.2020 PIĄTEK godz. 17:00
 6. I Komunia Święta 27.06.2020 SOBOTA - kl. III b godz. 10:30 , kl. III a godz. 12:00

 

 

Przypominamy wszystkim, którzy byli ochrzczeni poza Parafią Przenajświętszej Trójcy w Czernichowie o konieczności dostarczenia zaświadczenia o przyjętym Chrzcie św.

 

Wprowadzenie teologiczne i pastoralne

Godność bierzmowania 

 

1. Ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia przez sakrament bierzmowania. W nim otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów. 

 

2. Przez dar Ducha Świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wierze i miłości. Ich dusze otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie, tak że nie można powtarzać sakramentu bierzmowania. 

 

Obowiązki i czynności przy sprawowaniu bierzmowania 

 

3. Przygotowanie ochrzczonych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy przede wszystkim do Ludu Bożego. Natomiast duszpasterze powinni troszczyć się, aby wszyscy ochrzczeni otrzymali pełne wtajemniczenie chrześcijańskie i zostali starannie przygotowani do bierzmowania. 

Dorosłym katechumenom, którzy bezpośrednio po chrzcie mają przyjmować bierzmowanie, pomaga społeczność chrześcijańska, a przede wszystkim otrzymują oni przygotowanie w czasie katechumenatu, w czym współdziałają katecheci, rodzice chrzestni i członkowie miejscowego Kościoła przez katechezę i wspólne obrzędy. Sposób odbywania katechumenatu należy odpowiednio dostosować do przygotowania tych chrześcijan, którzy zostali ochrzczeni w dzieciństwie, a dopiero w wieku dojrzałym przystępują do bierzmowania. 

Obowiązkiem chrześcijańskich rodziców jest troska o przygotowanie dzieci do życia sakramentalnego przez formowanie w nich ducha wiary i stopniowe jego umacnianie oraz przez bezpośrednie przygotowanie do owocnego przyjęcia sakramentów bierzmowania i Eucharystii, w czym korzystają z pomocy tych instytucji, które zajmują się katechizacją. Ta rola rodziców zaznacza się także przez ich czynny udział w obrzędach sakramentów. 

 

4. Należy dbać o to, aby obrzędy miały charakter świąteczny i uroczysty ze względu na ich znaczenie dla Kościoła miejscowego. Osiąga się to przede wszystkim przez wspólny udział wszystkich kandydatów w obrzędach. Na tę uroczystość należy zaprosić cały Lud Boży, którego przedstawicielami są rodziny bierzmowanych i członkowie miejscowej wspólnoty. Lud Boży powinien ukazać swoją wiarę przez owoce, jakie zdziałał w nim Duch Święty. 

 

5. Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali. 

Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania. Także rodzice mogą osobiście przedstawiać swoje dzieci do bierzmowania. Ordynariusz miejscowy, zważywszy okoliczności czasu i miejsca, powinien ustalić, jaki sposób postępowania należy zachować w jego diecezji. 

2011 - Copyright all rights reserved